Ondersteuning op afstand

Ondersteuning op afstand.

Als u ondersteuning op afstand nodig hebt, kun u telefonisch contact opnemen met ons. Op afspraak kunnen we dan ondersteuning bieden.

Terwijl we via telefoon contact hebben kunt u Teamviewer downloaden en laten starten. Er wordt dan een ‘quick support’ versie van de software op uw pc gedownload. U kunt dan de optie ‘uitvoeren’ kiezen, waarna een nieuw venster wordt geopend.

In dit nieuwe venster verschijnt dan een ID en een wachtwoord. Alleen u kunt dit zien. Zodra u deze gegevens aan ons doorgeeft via de telefoon, kunnen we op dat moment met u meekijken. We kunnen dan uw toetsenbord en muis overnemen en samen met u het probleem of uw vragen oplossen. Zodra u het venster met het kruisje weg klikt, wordt de verbinding verbroken.

Voorwaarden.

  • Bovenstaande acties hoeft u uiteraard pas uit te voeren, zodra er telefonisch contact is.
  • Ondersteuning op afstand gaat niet werken, indien er een storing is met uw internet verbinding
  • Ondersteuning op afstand werkt (uiteraard) ook niet als uw pc niet wil starten
  • Ook kan op afstand geen ondersteuning worden verleend als er buiten uw pc om een probleem is, bijvoorbeeld met een printer of andere apparatuur. Wel kan eerst worden bekeken of uw randapparatuur (bijvoorbeeld uw printer) niet werkt vanwege een verstoring op uw pc.